Bicara Tuah Yang Awal

Seorang sahabatku menulis, bagai Tuah menasihati Tun Perak. Dengan adab dan dengan yakin, agar Jebat tidak terus dihukum. Ia sayang akan perjuangannya, dengan intimnya seorang rekan seperjuangan.

***

Hak Istimewa orang Melayu dan Keadilan Islam

Terdapat kecenderungan golongan politikus Islamis di Malaysia yang cuba membawa penyelesaian kepada permasalahan negara dengan penyelesaian dari kaca mata Islam. Perkara ini amatlah baik dan perlu kerana Islam adalah agama yang syumul yang sepatutnya merangkumi seluruh aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perkara seperti membersihkan najis pada kemaluan sehinggalah kepada pemerintahan negara dan hubungan antarabangsa. Namun begitu, adalah amat perlu diberi perhatian bahawa penyelesaian yang ‘islamik’ ini kadangkala diambil secara tampal-tampalan. Kaedah-kaedah umum dalam islam seperti keadilan sejagat, hak dan kebajikan rakyat serta tanggungjawab pemerintah dilaung-laungkan secara semberono. Lebih malang lagi apabila penyelesaian yang ‘islamik’, itu hanya sekadar kosmetik, yang kelihatan cantik dari luar, tapi sebenarnya kosong dan dangkal.

Dalam banyak hal, penyelesaian yang Islamik itu sebenarnya diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya timbul daripada lemahnya perlaksanaan Islam atau pengamalan Islam dalam cuma sebahagian kecil daripada kehidupan. Sepatutnya, penyelesaian yang sebenar adalah kembali kepada pengamalan Islam yang syumul dari segi zahir dan maknanya (forms and substance) dan bukan hanya penyelesaian yang bersifat kosmetik menggunakan kaedah umum dalam Islam yang ditafsirkan secara longgar. Itulah yang kita hadapi pada hari ini. Apabila kita memperkatakan bahawa kita perlu memberi hak samarata kepada semua rakyat atas dasar keadilan sejagat dalam Islam tanpa mengira bangsa dan agama, kita sebenarnya terlupa bahawa kita bercakap dalam negara yang belum mengamalkan Islam secara sepenuhnya.

Dalam negara Islam,  orang kafir zhimmi yang mahu duduk di bawa pemerintahan negara Islam, sememangnya memiliki hak yang sama rata dari segi kebajikan dan undang-undang (undang-undang Islam). Kaedah yang digunapakai di sini ialah Lahum ma lana wa ‘alayhim ma ‘alayna. Orang kafir zhimmi ini juga dekehendaki membayar jizyah sebagai tanda ketundukan dan penerimaan kepada sistem Islam yang mana kadarnya adalah lebih rendah daripada kadar zakat yang dikenakan ke atas orang Islam, di samping cukai yang kenakan berdasarkan keperluan negara. Di samping itu juga, terdapat had-had ke atas kuasa politik yang boleh dipegang oleh kafir zhimmi, melainkan dalam skop yang kecil. Dalam keadaan ini, hak sama rata orang kafir adalah dijamin, baik dari segi kebajikan, kebebasan mendapat keperluan asas dan mendapat layanan sama rata di sisi undang-undang.

Dalam membincangkan isu negara kita Malaysia, adakah hak sama rata ini boleh digunapakai semata-mata berasaskan prinsip keadilan Islam yang bersifat sejagat (universal)? Saya bukan mengatakan prinsip Islam tidak boleh digunapakai, namun wajarkah prinsip itu digunakan secara semberono tanpa adanya sifat-sifat negara Islam yang saya sebutkan tadi? Hak Istimewa Melayu/Bumiputera Hak istimewa orang melayu sebenarnya satu prinsip yang telah dipersetujui semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu untuk mengimbangi jurang sosio-ekonomi antara pemilik asal ‘Tanah Melayu’ dan kaum-kaum yang baru menetap di Tanah Melayu melalui proses penghijrahan beramai-ramai. Dasar Pecah dan Perintah (Divide & Rule) British sebelum merdeka menyebabkan identifikasi kaum yang sangat ketara dari segi geografi dan aktiviti ekonomi, selain cuma memajukan tempat-tempat tertentu berdasarkan kepentingan British. Dasar British ini akhirnya meninggalkan kesan yang besar dalam jurang ekonomi antara kaum dan memberi kelebihan kepada kaum tertentu untuk terus menguasai bidang-bidang utama selepas kemerdekaan mengatasi peluang yang dimiliki oleh orang Melayu dan Bumiputera.

Apabila Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal, dua perkara utama yang diberi perhatian adalah kedudukan agama Islam dan hak orang melayu (Raja, tanah, bahasa). Tafsiran Melayu dalam perlembagaan ini, sangat perlu untuk kita perhalusi. Melayu ditafsirkan bukan berdasarkan etnik, genetik atau biologi mahupun keturunan yang tidak boleh berubah, yang mana mereka yang lahir sebagai Melayu akan terus menjadi Melayu. Sebaliknya, Melayu dalam tafsiran perlembagaan ditafsirkan melalui bahasa, agama dan budaya. Ketiga-tiga unsur ini adalah unsur boleh ubah dan kita dapat saksikan sebahagian daripada perubahan ini secara beransur-ansur. Matlamat tafsiran Melayu dalam perlembagaan ini adalah supaya akhirnya semua bangsa yang tinggal di Tanah Melayu mengalami satu asimilasi dalam satu jangka masa yang panjang dengan meletak identiti Melayu dari segi agama, bahasa dan budaya sebagai identiti yang dihasratkan.

Setelah lebih 50 tahun mencapai kemerdekaan, asimilasi dan integrasi kaum yang diharapkan ini nampaknya amat jauh daripada hasrat yang diingini, malah polarisasi kaum seakan-akan makin bertambah. Setiap bangsa masih berkeras mengekalkan identiti masing-masing melalui sistem pendidikan yang terasing dan tersendiri.

DEB : Dasar yang Menindas Kaum Lain?

Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan dengan memberi penekanan kepada penyertaan bumiputera dalam sektor ekonomi dengan sasaran 30% ekuiti dalam persekitaran ekonomi yang berkembang, yang mana secara teorinya tidak akan menyebabkan hak kaum lain untuk maju berkurangan. DEB telahpun berakhir pada selepas 20 tahun perlaksanaannya (1971-1991). Walau bagaimanapun, sebahagian daripada perlaksanaan DEB masih kekal dalam dasar-dasar kerajaan selepas itu. Adalah tidak dinafikan bahawa DEB telah melahirkan jutawan-jutawan di kalangan orang Melayu, menambahkan bilangan orang Melayu di kalangan professional dan kelas pertengahan, dan membantu sedikit sebanyak mengubah lanskap sosio-ekonomi negara, namun jurang ekonomi antara kaum masih wujud dan sasaran penyertaan bumiputera dalam sektor ekonomi tidak dapat dicapai. Dalam masa yang sama, terdapat juga kelemahan dan penyalahgunaan dalam keutamaan yang diberikan kepada bangsa Melayu.

Dalam situasi ini, terdapat suara-suara yang menuntut supaya dasar yang sedia ada dirombak dan hak istimewa yang diberikan dimansuhkan. Hak istimewa yang diberi seolah-oleh telah menjadikan bangsa Melayu ‘complacent’ dan tidak mampu untuk bersaing di medan terbuka. Amat malang lagi, apabila keistimewaan-keistimewaan ini dianggap sebagai suatu yang kekal, sehingga mereka yang telahpun dibantu dengan dasar ini, kemudiannya mengharapkan bantuan yang sama diberikan kepada generasi anak-anak mereka, tanpa mereka merasakan bahawa mereka perlu untuk berdikari.

Dalam masa yang sama, wujud kebimbangan bahawa jurang sedia ada akan semakin membesar sekiranya dasar-dasar ini dirombak secara mendadak. Dalam suasana polarisasi kaum yang bertambah, pertambahan jurang sosio-ekonomi juga akan lebih merumitkan keadaan. Solusinya? Saya ingin mengajak supaya kita melihat isu jurang ekonomi antara kaum ini dalam konteks tafsiran bangsa Melayu dalam perlembagaan. Sebenarnya, hak istimewa yang diberikan kepada bangsa Melayu bukan bersifat hak yang eksklusif dan tidak boleh berubah kerana tafsiran Bangsa Melayu itu sendiri merujuk kepada perkara-perkara yang boleh berubah. Seandainya cita-cita asimilasi dan integrasi kaum yang dihasratkan berhasil, maka hak-hak yang dikecapi oleh mereka yang secara etniknya berbangsa melayu atau bumiputera lain, juga boleh dikecapi oleh etnik lain yang telah menjadi ‘Melayu’.

Saya berpandangan bahawa segala perubahan kepada dasar-dasar sedia ada perlu dibuat dengan teliti dan beransur-ansur.  Bagi saya, sebahagian daripada dasar-dasar ini tiada salahnya, yang lemah dan salah adalah perlaksanaannya yang sangat perlu diperbaiki dan diperhalusi. Kita juga perlu melihat kepada penyelesaian yang bukan hanya dalam bentuk material seperti peluang mendapat pendidikan, lesen perniagaan, kuota-kuota, subsidi dan bantuan. Penekanan juga perlu diberikan kepada pembangunan jatidiri dan akhlak bangsa. Nilai-nilai murni perlu dipupuk sehingga generasi yang lahir akhirnya mampu berdikari dan merasa malu untuk terus bergantung kepada keistimewaan-keistimewaan ini, bukan generasi ayam daging yang menunggu untuk dihulurkan makanan.

Islam memberi penghormatan yang tinggi kepada individu yang mampu berdikari dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain, malah hidup meminta-minta sangat dikecam dalam akhlak Islam. Islam juga mengiktiraf kewujudan bangsa-bangsa yang berbeza tetapi dalam masa yang sama memberikan penekanan bahawa kemuliaan sesuatu bangsa bukan terletak kepada bangsa tersebut, tetapi terletak kepada Islamnya.

Penyelesaian yang kita perlukan bukan hanya bersifat kosmetik. Bahkan kita perlukan penyelesaian yang menyeluruh daripada yang bersifat dalaman seperti pembentukan jiwa, jatidiri, penyelesaian dari segi perubahan persekitaran dan akhirnya pengamalan Islam yang menyeluruh dalam hidup individu, budaya masyarakat dan sistem bernegara.

***

Akhirnya identiti negara ini yang kita harapkan berdiri dalam wajah Islam dan dengan kemuliaan akhlak dan santun Melayu, tanpa berjauhan walau seinci pun dari kesempurnaan wahyu Quran dan hikmah hadith Nabi s.a.w.

Advertisements

Asas Kepada Binaan

Dalam dunia social media yang baru, emosi lebih boleh menguasai dalam menyampaikan pandangan kerana disitu tiada tekanan untuk pertanggungjawaban. Juga disitu tiada tekanan untuk kejujuran dan amanah. Lepas baling, sorok tangan, tiada isu.

Perkara ini menjadi satu bentuk tarbiyyah buat generasi baru. Mendidik generasi tanpa rasa tanggungjawab, tanpa amanah, tanpa kesungguhan mencari ilmu dan paling bahaya, tanpa perlu berfikir atau punya asas yang betul untuk berfikir.

Puncanya: tiada siapa akan cari aku.

Kerana itu, emosi lebih memandu berbanding akal. Dan akhirnya, musuh utama manusia, syaitan(bukan BN), menang mudah. Nafsu hanya perlu didorong. Tidak perlu diajar, tidak perlu dimomok. Manusia akan hancurkan diri dia sendiro dengan gelombang social media yang baru.

Akhirnya, kita terbuka kepada risiko terbentuknya generasi yang tidak ada garis panduan atai kerangka berfikir yang waras, apatah lagi yang mengikut syariat Islam. Kerangka jadio celaru, gila, haywire dan semacamnya. Bersepah macam cirit. Kotor, merapu, jijik dan dijauhi. Tetapi melata. Cirit dimana-mana. Masyarakat yang disgusting !

Justeru apa peranan NGO Islam? Apa pula peranan ustaz-ustaz selebriti? Jika tiada gesaan kuat, tiada agenda bahkan jika tiada manhaj bekerja, punahlah generasi depan.

Gen-crit !

Mengambil Langkah Ke Hadapan

PRU dah habis. Perang persepsi masih terus. Masih ada pamphlet perang saraf dalam peti surat aku. Dah jadi perang sarap; sampah-sarap. Booklet perang saraf ada dalam 15 dari kumpulan BN. Memang semak. Tapi aku simpan, sebab nak belajar. 

BN menang tak besar. Keputusan keluar punyalah lambat. Mungkin internet sangat perlahan malam semalam. Tapi BN hilang 7 kerusi, PKR hilang 2 dan PAS hilang 1. Yang dapat semua yang tercicir tu DAP, 10. Amekaw ! 

Penyahtuntutan: Aku bukan pendiskriminasi ras. Aku pejuang hak yang sepatutnya menjadi hak. Aku bukan pejuang kebebasan mutlaq, tapi aku pejuang kebebasan berlandaskan syara’. Allah bagi kita nikmat yang banyak, dan Allah tetapkan had bagi manusia atas setiap perkara. Manusia ada kebebasan, juga ada had. Ini asas. Baik lu muka cina tapi india atau lu muka india tetapi cina, apatah lagi kalau lu muka cina tapi melayu. Agama apa sekalipun, pandangan hak manusia dalam Islam adalah – lu ada hak dan lu ada had.

Dari senario ini, perlu kita lihat apa yang telah berlaku dan bagaimana setiap badan melaksanakan kerja bagi mendapatkan political mileage masing-masing.

DAP telah kalah teruk pada 1999 dan DAP telah keluar dari Barisan Alternatif. Mungkin ketika itu rakyat cina tidak mahu kepada ketidakstabilan yang dicetuskan oleh arus reformasi. Mereka nak hidup aman, macam aku. Sebab tu tahun 1999 aku tak kisah pasal politik, aku nak hidup aman. Aku kesah pasal sekolah sebab aku baru Form 1. 

DAP mengorak langkah mendidik masyarakat cina khususnya tentang formula politik. DAP ada unit pendidikan politiknya sendiri. Ia bergerak memberi pemahaman kepada penyokongnya khususnya masyarakat cina agar fungsi politik dan peranan awam dapat digembleng dengan efektif untuk menggapai kehidupan yang sejahtera. Tahun 2008, barulah bermula pakatan DAP dengan rakan Pakatan Rakyatnya. Tahun 2013, DAP melonjak mendahului rakan Pakatan Rakyatnya. Pendek kata, DAP buat kerja dengan tersusun dan efektif. Tidak mustahil, DAP menerapkan tadbir urus profesional dalam partinya kerana ahlinya adalah dari kalangan orang berpendidikan tinggi. 2013 – 1999 = 38 – 10 = 28 kerusi meningkat. 

PKR juga sama seperti DAP. 1999 hanya menang 5 kerusi, 2013 sudah jadi 30 kerusi. 25 kerusi meningkat oleh PKR. Mereka melaksanakan kerja dengan menilai pencapaian terdahulu.

Tapi berbeza dengan PAS. Dari 27 kerusi pada 1999, hanya 7 pada 2004, 22 pada 2008 dan 2013 pencapaiannya menurun kepada hanya 21 kerusi. PAS kehilangan 6 kerusi dari rekod lamanya ini. Menilai dari segi prestasi, jelas PAS menunjukkan prestasi turun naik 27-7-22-21. Manakala DAP terus menaik, 10-12-28-38 dan PKR 5-1-31-30.

Tapi aku tak boleh terima DAP sebab dasar partinya bukan Islam. Hanya ada sosialis dan Malaysian Malaysia. Kalau UMNO yang dasar partinya pun bukan islam aku tak join, apatah lagi DAP. Nak buat kawan, tunggu bila aku dah jadi presiden parti islam yang besar dan dominan. Ada kuasa nak tawar-menawar. Bukan hanya kuasa nak gantung bendera dan paku poster.

Pendek kata, mungkin inilah saatnya PAS mengambil langkah untuk kehadapan. Memberikan definisi jelas kepada masyarakat umum akan halatujunya. Mendidik masyarakat agar memahami peranan politik dalam Islam dan tanggungjawab muslim dalam politik, berlandaskan syariat. Kalau tidak, tak payah ada PAS, UMNO dah cukup untuk gembleng orang melayu muslim dalam politik tanpa rujukan syariat Islam.

Di situ perlu adanya penyepaduan fikrah dari segi manhaj perubahan dan pembentukan ahli yang lebih padu dan siap menggalas amanah menjadi jemaah qudwah buat yang lainnya. Penapisan ahli sebelum mencapai kepada tampuk pimpinan juga perlu dilaksanakan. Tidak menghisap rokok dan tidak melakukan dosa besar serta tidak terus melakukan dosa kecil adalah tidak khusus. Ramai yang boleh lepas. SB pun boleh. Lajnah tarbiyyah PAS perlu memperhalusi sistem pembentukan ahlinya serta menekankan aspek penapisan ahli sebelum diangkat menjadi pimpinan. Ikutlah manhaj mana pun PAS nak pakai. Tapi kerahkan markaz-markaz tarbiyyah PAS dan berikan lebih ‘kuasa’ kepada barisan murabbi PAS untuk mendominasi di markaz-markaz ini bagi mentarbiyyah ahli dengan lebih padu. 

Ini bukan nak fitnah PAS. Tapi ni persepsi aku terhadap PAS. Terlalu banyak aliran dan kelompok dalam PAS menyebabkan PAS sering terumbang-ambing. Ini adalah peluru UMNO nak lecehkan PAS dan nak psiko orang terhadap kemampuan PAS. Tohmahan kalau dijawab dengan amal, baru ketaq lutut orang menuduh. Bukan sekadar buat surat terbuka atau entry terlepas di harakahdaily sahaja. Ini tak cukup wibawa.

Tapi kalau rasa pesanan dan persepsi saya ni sampah sarap sahaja, tak apa. Maaflah, gua bagi pandangan dekat PAS. Demokrasi dan hak bersuara kan? Komen lebih-lebih, gua delete saja.

Mencari Fakta, Mengenali Auta

Aku baru selesai membaca hansard DUN Selangor. Tahun 2012, wakil PKR dari Kajang ada menjelaskan tentang perkembangan dalam sektor prasarana pendidikan bagi negeri Selangor di bawah PR. Yang faktanya hampir 10 buah SJKC telah diberikan tanah dan diluluskan untuk pembinaannya dibawah PR. Dalam pembentengannya juga YB ada sebutkan tentang perhimpunan oleh Dong Jia Zhong di Kajang yang membincangkan tentang hala tuju pendidikan, termasuk dalam perbincangan tersebut adalah isu SAR dan SJKT.

Namun dalam penerangan YB tentang nama-nama sekolah SJKC yang hampir 10 itu, YB tidak sedikitpun mengemukakan nama atau bilangan sekolah SAR/SJKT di Selangor se-detail fakta untuk SJKC. Ini juga fakta. Mengapa ‘all the effort’ jelaskan tentang pencapaian SJKC dan tiada pula tentang SAR & SJKT? Berapa bidang tanah yang kerajaan Selangor berikan untuk SAR & SJKT?

Juga tiada YB lain didalam sidang DUN itu memberikan olahan tentang SAR & SJKT di Selangor. YB Kajang menutup penerangan beliau dengan memetik kata-kata TGNA dan menggunakan terma ‘aqidah’, ‘taqwa’, ‘hembusan ilahi’, etc. Persepsi saya, YB hanya ingin memancing golongan islamis didalam sidang DUN dengan menamakan YB DUN Meru dan Sijangkang. Dan YB lain juga tiada detail tentang SAR & SJKT untuk dibentangkan kepada pembangkang Selangor, BN.

Yang autanya adalah aspirasi Islam bagi PKR itu seolah tujuan utama. Hakikatnya, objektifnya sekadar menghormati dan mengekalkan Islam sebagai agama persekutuan. Untuk menegakkan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah, jauh sekali. Inilah sejenis auta yang menimpa pejuang islam yang tidak cukup maklumat. Keliling sana sini dengan geng liberalis, tubuh institut dengan dipacu oleh geng liberalis; geng yang menafikan negara islam dan pelaksanaan undang-undang Islam serta memutarbelitkan fikrah Islam ummat dengan fahaman putar-belit-alam.

Maka apabila ada calon muslim berwibawa bertanding menentang non-muslim dari PKR, keuntungan ummat islam lebih terjamin dengan muslim berwibawa. Kita bukan letak muslim korup atau orang berkepentingan dunia. Tetapi orang yang menghabiskan hidupnya untuk dakwah islam yang merupakan rahmatan lil-‘alamin. Jika kita inginkan rahmat islam ke atas rakyat, tiada orang yang lebih memahami aspirasi syariat dan rahmatan lil-‘alamin itu daripada orang yang memang hidup berlandaskan syariat. Tidak ada non-muslim yang lebih menjiwai kesucian Islam lebih lagi dari muslim yang komited dengan agamanya.

Seruan saya, jika anda ingin melihat kebajikan dan keuntungan berlandaskan syariat, mukmin musleh sahajalah jawapannya. UNDILAH CALON MUSLIM BERWIBAWA.

UST MUKRAM UNTUK DUN KAJANG.
UST MOHAMAD ISMAIL UNTUK PARLIMEN SUBANG.

Ayuh jentera Kajang dan Subang, gempur dengan kasih sayang dan ruh rahmatan lil-‘alamin !!

nystagmus

Nystagmus adalah sejenis sakit visual. Ia terkait dengan mata yang menemukan titik stabil untuk penglihatan optimum dalam jangka yang agak panjang dan memerlukan peralihan tubuh, baik badan mahupun kepala untuk menemukan titik fokusnya. Bukan penyakit serius, sekadar menambah beberapa perlakuan yang jarang dibuat orang je.

Dari segi mental, tak ada masalah pun walaupun kadang kadang tengok dia jerk kepala tetiba je, anda tak perlu lari. Atau dia sengetkan kepala dia, anda tak perlu sengetkan kepala anda ikut dia untuk menjaga hatinya, dia pun tak sedar dia buat benda tu. Layan je macam biasa.  

Begitulah ciptaan Allah. Ada kekurangan, maka secara semulajadinya Allah arahkan untuk makhluknya bertindak. Baik sekecil zarah, mahupun ianya derivative dari perancangan manusia. Ini hakikat penciptaan dan kesempurnaan keseimbangan dari Maha Bijaksana Allah.  

Dan begitulah semulajadinya pertembungan antara jahiliyyah dan islam. Tidak perlu ada siren satu dunia atau malaikat turun menyampaikan berita. Cukuplah jiwa mukmin disentuh sedikit oleh sifat sensitifnya terhadap kemaraan hizbu syaitan, ia akan bangkit berdentum. Allah jadikannya suatu yang standard package.

Dalam kepesatan meraih kuasa oleh ta’asubis, jahiliyyah kini mengambil tempatnya. Dengan orkestra simfoni iblis yang merdu, tidak ramai yang dapat mengesan talbis iblis itu dalam mengkhayalkan mereka. Masyarakat menjadi semakin terpesong. Ulama’ melembikkan tengkok dan mengendurkan keutuhan usul fiqh bukan kerana suka dan displin, tetapi didesak perasaan cinta kepada sesuatu yang ia cinta. Marahein jadi kadi bengong, saksi boddoe. Iblis menang besar dari salah satu jalan kemenangannya.

Sebab itu jangan terkejut dengan munculnya lebih ramai yang ingin menegakkan islam. Jangan kalut dengan datangnya orang membentang hujah. Kekallah dalam prinsip menganalisa hujah dan berita, jangan awal sangat membuat konklusi. Yang utama adalah mencari pembentang hujah yang paling kemas dan utuh serta menepati displin berhujah. Anda mungkin tak banyak ilmu, tapi anda ada banyak peluang bertanya secara terus. Itulah gunanya internet, bukan hanya layan youtube.

Usah kasihan sangat dengan orang ada nystagmus. Kalau perlu lempang, lempang je.

Bilanya?

Malaysia sebuah negara majmuk. Ada banyak warna, banyak bahasa, banyak ragam, banyak hal. Kita tak boleh hantar orang ke sana sini sesuka hati. Setiap kita ada tempatnya, ikut keperluannya. Itu satu fakta.

Dengan kepelbagaian bangsa, dari macha ke apek ke melayu, kita tetap tidak boleh menjauhi perpaduan demi pembangunan bersama dan untuk mencapai kebahagiaan masing-masing. Perpaduan bukan bermaksud asimilasi yang menghilangkan identiti. Tetapi ia adalah usaha mengurangkan jurang dengan tolak ansur dan timbal balik dalam roh kasih sayang dan hormat-menghormati.

Sebab itu usaha untuk sebuah perpaduan perlu kepada satu landasan. Ia akan menjadi tatacara perpaduan itu dicapai. Yang pasti, pengiktirafan kepada pengasingan adalah racun rumpai utama yang akan membunuh semuanya. UEC adalah satu jalan peracunan. Beberapa poin utama perlu disingkap.

Pertama, UEC dilaksanakan di sekolah swasta yang terasing. Bukan sekolah kebangsaan biasa. Ia hanya main stream di sekolah swasta cina. Bukan sekolah swasta india pun, apatah lagi sekolah al-Hidayah atau al-Amin. Bahasa utama di sekolah ini bukan bahasa kebangsaan, Bahasa Malaysia. Di sini mula wujud jurang perpaduan dalam dua bentuk. A) bahasa, B) pergaulan dengan etnik lain. Jangan nak jadi naif bahagian ini.

Kedua, satu kajian di UM menunjukkan graduan cina adalah 5 kali lebih berpeluang dipanggil temuduga berbanding graduan melayu, sekalipun keputusan akademiknya sama. Sampel graduan direka, tetapi majikan adalah yang ada di laman web dan surat khabar sebenar. Ditambah ekonomi dan sektor swasta majoriti ekuitinya adalah cina, maka UEC adalah jalan kematian buat graduan melayu. Jurang perpaduan akan membesar, A) kerana strata ekonomi akan semakin parah antara melayu dan cina, india apatah lagi B) apa relevan masuk sekolah kebangsaan kalau dengan UEC yang diiktiraf akan membolehkan mereka ke universiti awam dan tetap terus memberi kelebihan kompetitif untuk mencari kerja? Ulang faktor pertama.

Ketiga, jangan pandang enteng barah asobiyyah yang boleh berkembang dalam suasana kita hanya duduk sesama kita. Pengalaman di sekolah dengan klik set kelate saje dah bulih jadi coetoh. Jange teghase nyekit be, cerite betoe deh! Maap le kalau terasa.

Jadi bilanya nak capai perpaduan kalau dah ditambah UEC? Sekarang pun dah hay-wire. Nanti setiap bangsa nak ada peperiksaannya sendiri. Dan apa nak jadi dengan sekolah kebangsaan? Tempat orang jahat buang masa ke?

Aku berpegang kepada landasan ISLAM sebagai pengaturcara perpaduan. Tiada yang dapat menandingi ISLAM dalam kaedahnya menyatukan manusia. Kalau sungguh UEC untuk kemajuan pendidikan negara, maka berganding bahulah dengan KPM untuk membentuk suatu sistem yang hebat untuk semua. Tapi mengapa perlu asing hingga kini nak diiktiraf? Tak bagus ke sekolah kebangsaan?

Sebab itu kita perlu objektif. Tapi kalau nak raih undi, objektif juga, objektif nak raih undilah. Celaka.

Usah Dinaikkan Bersama

Perang politik macamana hebat sekalipun kita tak boleh lupa bahawa musuh sebenar adalah iblis. Yang menyesatkan kita, baik dari kalangan manusia, mereka adalah hizbu-syaitan. Jangan lupa fakta ini.

Melihat kepada kegunaan politik, rakyat biasa akan melihat ia isu urus tadbir. Tapi orang yang berilmu akan jelas ia isu posisi kekuasaan. Ia penentu siapa yang berkuasa menerapkan suatu gaya hidup dan cara atur. Urus tadbir akan berjalan mengikut gaya dan cara atur yang ditentukan oleh politikus. Ini hakikat.

Politikus yang menang akan meletakkan cara fikir dan ideologinya dalam perbincangan dan perbahasan di dewan negeri atau parlimen. Fikrah yang dianutinya akan menjadi dasar kepada penentuan hujahnya. Jika ia liberalis, jangan harap syariat bertapak teguh. Jika ia chauvinis, kapitalis, sosialis hatta syiah, akan menjadilah apa yang ia anuti. Urus tadbir akan ikut dasar yang ia terapkan.

Urus tadbir boleh jadi lebih telus, berintegriti, tetapi ia akan mula menjurus kepada aqidah songsang macam longkang. Islamis perlu sedar akan perkara ini. Dakwah Nabi bermula dan berjalan dengan meluruskan aqidah. Nabi tak perjuangkan taraf ekonomi para sahabat sebagai core issue, bukan sekadar sembang substance, tetapi menjurus jelas kepada mengiktiraf uluhiyah dan rububiyyah Allah swt. Ia adalah natijah dari kejelasan sahabat terhadap ta’abud kepada Allah, dan bagi mencapai kekuasaan Islam. Sahabat membeli telaga berkongsi milik dengan yahudi, tetapi sahabat matikan kekuasaan yahudi itu dengan memberi air percuma pada hari telaga itu miliknya. Bukan hal duit, tapi hal kuasa – siyadah.

Menaikkan golongan berfahaman pelik dan menyesatkan ini bersama perjuangan islam akan menyulitkan kerja menegakkan syariat. Kerana hari ini kau dah kasi tahu sama dia, kita geng, sama-sama mahu integriti. Nanti esok kau nak kasi tahu sama dia, lu sesat. Kau ingat dia nak dengar? Apatah lagi bila selama ini kau letak dia jadi ketua, semua benda kau bargain untuk dia, tiba-tiba kau nak kata ‘lu sesat’. Samada kau kena mula sekali lagi lepas kena tendang, atau kau ikut masuk lubang biawak dengan dia orang.

Nabi tak pernah minta bantuan musyrik untuk jatuhkan bapa munafik di Madinah. Tu bapa munafik tu. Kau sekarang tahu ke siapa munafik? Setahu aku, Nabi hanya bagi tanda munafik. Tapi tak sampai kepada kepastian bahawa ia munafik. Umar al-Khattab pun tak berani kata orang munafik, sekadar ikut sahaja apa yang Huzaifah buat.

Tapi sekarang dah lain. Dengan dunia teknologi, kita boleh hancurkan muslim dengan bantuan musyrik.

UNDILAH CALON MUSLIM BERWIBAWA. Bukan yang bagi laluan atau lebih teruk yang tahap dokong liberalisme, syiah, komunisme, socialisme, pluralisme, nepotisme, rasuah etc.

Apa hampeh sangat dah ke orang islam dekat Malaysia ni sampai kena ajukan dia orang jadi calon? Mengarut betul lah politik sekarang ni.